აწსუ პედაგოგიურ ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები

№01–04–38 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

eşya depolama istanbul eşya depolama