აწსუ პედაგოგიური ფაკულტეტის პირველკურსელ სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი

პედაგოგიური ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 21 სექტემბერს ონლაინ გამართავს საინფორმაციო შეხვედრას საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.