პედაგოგიური ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 21 სექტემბერს ონლაინ გამართავს საინფორმაციო შეხვედრას საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტი წერს სამოტივაციო წერილს.

2021 წლის 6-7 ივლისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ ფაკულტეტზე დაარსებული ბავშვის უფლებათა ცენტრის საქმიანობის პრეზენტაცია შედგა პარტნიორი უნივერსიტეტებისათვის. შეხვედრის მიზანი იყო საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტებისათვის ცენტრის შექმნისა და მისი ახლანდელი და სამომავლო საქმაინობის გაცნობა. პრეზენტაციის თემატიკა მოიცავდა ბავშის უფლებათა ცენტრის საქმიანობის ზოგად მიმოხილვას, ლოგოს და ვებ-გვერდის პრეზენტაციას, ტრენინგ-მოდულების და ბროშურის - ბავშის უფლებები პრეზენტაციას. ღონისძიებას ესწრებოდნენ წარმომადგენლები ბათუმის, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, თელავის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ზუგდიდის, შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტიდან, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტიდან და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. შეხვედრის დასრულებისას პარტნიორი უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა მზაობა გამოთქვეს მომავალი თანამშრომლობისა და საინტერესო იდეები შემოგვთავაზეს ცენტრის საქმიანობის ფარგლებში.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი აგრძელებს მემორანდუმების გაფორმებას რესურსცენტრებთან და საჯარო სკოლებთან. ამა წლის 18 ივნისს, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრთან და მუნიციპალიტეტის 21 საჯარო სკოლასთან ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. შეხვედრას ესწრებოდნენ: უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე ბატონი შალვა კირთაძე, პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი მამული ბუჭუხიშვილი, ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ადეიშვილი, USAID საბაზისო განათლების იმერეთის რეგიონის კოორდინატორი ნატო ქობულაძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გარე დაკვირვების ექსპერტი ნოდარ ცაგარეიშვილი.