პროგრამები 2021-2022

საბაკალავრო

სატრანსპორტო საშუალებების სერვისი და ექსპერტიზა
ელექტრული ინჟინერია
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია, საწარმოო პროცესების და მანქანების მართვა
მშენებლობა
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა
საწარმოო პროდუქციის ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა

სამაგისტრო

ელექტროენერგეტიკა
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
მშენებლობა
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა

სადოქტორო

საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები