ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ამირანი ბრეგვაძე დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
მანანა ფხაკაძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი

 

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.