მიმდინარე წლის 24 ოქტომბერს სს „თიბისი ბანკის“ წარმომადგენლები შეხვდნენ მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს.

საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ჰიდროსაინჟინრო დეპარტამენტის აკადემიურ პერსონალთან, რომლებიც ერთობლივად ანხორციელებენ კვლევით სამუშაოებს შავი ზღვის სანაპირო ზოლში წლების მანძილზე არსებულ ჰიდროსაინჟინრო პრობლემებთან დაკავშირებით.

საბაკალავრო პროგრამა „მენეჯმენტი“-ს ხელმძღვანელი, ასიცირებული პროფესორი ლალი ხარბედია, აქტიურადაა ჩართული მენეჯმენტის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის საჯარო განხილვის პროცესში. მან მიმდინარე წლის 23 დეკემბერს მეორედ მიიღო მონაწილეობა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გამართულ ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მიერ შემუშავებული მენეჯმენტის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის საჯარო განხილვაში, რომელიც COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ონლაინ რეჟიმში გაიმართა.

კარიერის დაგეგმვა წარმოადგენს მნიშვნელოვან რგოლს განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის, რაც გამოიხატება პოტენციური დამსაქმებლების მოზიდვაში და შრომის ბაზარზე არსებული ვაკანსიების შესახებ სტუდენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდებაში.

31 ოქტომბერს, შავი ზღვის დაცვის საერთაშორისო დღეს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების ჩართულობით, გაიმართა ქ. ფოთის შავი ზღვის სანაპირო ზოლის მყარი ნარჩენებისაგან დასუფთავების აქცია. მასში ჩართული იყვნენ ასევე ფოთის N4 საჯარო სკოლისა და ფიზიკა- მათემატიკური სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები, იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის „სპექტრის“, კოლხეთის ეროვნული პარკისა და ფოთის თვითმმართველობის წარმომადგენლები.