საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „XXI საუკუნის ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოწვევები“

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

2021 წლის 3-4 ივლისს ატარებს პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „XXI საუკუნის ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოწვევები“

კონფერენციის ჩატარების ადგილი:
თბილისი, გ. ქიქოძის ქ. № 14, თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

იხილეთ დანართი 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.