2018 წლის 14 დეკემბერს  აწსუ საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტები, ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ჩართულობით და ინიციატივით, შეხვდნენ   უნივერსიტეტის   სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელს, რომელმაც სტუდენტებს გააცნო ისეთი სერვისები,  როგორიცაა:  ომბუდსმენი,  ფსიქოლოგი,  კარიერული  განვითარება,  ტუტორები.

მიმდინარე წლის ნოემბერში საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის სატრანსპორტო და ბიზნეს პროცესების დეპარტამენტის აკადემიურმა პერსონალმა (ასოც.პროფ. ლალი ხარბედიამ, ასისტ.პროფ. ბ.დავითაიამ და ასისტ.პროფ. მზ.ბჟალავამ) მონაწილეობა მიიღო შპს "ევროპის აკადემიური ცენტრის“ მიერ ორგანიზებულ ტრენინგ-კონფერენციაში „ეფექტური გაყიდვები და მარკეტინგი“.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალი  პარტნიორ  - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტეტთან    ერთად  მრავალი  წელია ანხორციელებს  ერთობლივ  სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებს  შავი ზღვის ქალაქ ფოთის სანაპირო ზოლის ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლის ფარგლებში   შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომი   წარდგენილი იქნა  პოსტერული მოხსენების სახით  საფრანგეთში, კანში მიმდინარე წლის 20-23 აგვისტოს  ჩატარებულ  მეექვსე საერთაშორისო კონფერენციაზე „ზღვის  ნაპირისა და შესართავების შესახებ“  (ICEC-2018).
კონფერენციაზე წარდგენილმა  ნაშრომმა დიდი  ინტერესი გამოიწვია    დარგის   სამეცნიერო წრეებში.  
უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოდან კონფერენციაზე მივლინებული მეცნიერები  მსოფლიო სამეცნიერო წრეებში  ავტორიტეტული   კონფერენციის პირველი ქართველი მონაწილეები არიან.
კონფერენციაზე მეცნიერთა  მონაწილეობა დაფინანსებული იქნა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.

1    ოქტომბერს  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტებს საიუბილეო,  85-ე სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა გიორგი ღავთაძემ და ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა გიორგი ჭიჭინაძემ.
ამ მნიშვნელოვან თარიღს  დაემთხვა უნივერსიტეტის ავტორიზაციის წარმატებით გავლა და საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის „მენეჯმენტი“  აკრედიტაციაზე წარდგენა.
გაიმართა   უნივერსიტეტის ელექტრონული ბიბლიოთეკის ვებგვერდის პრეზენტაცია.
პირველკურსელებს გააცნეს ასევე  უნივერსიტეტში მოქმედი სტუდენტური მხარდაჭერის სერვისები.

საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის სტუდენტებმა დედამიწის დღესთან დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღეს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დასუფთავების აქციაში.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.