აწსუ ტუტორების საინფორმაციო შეხვედრები პირველკურსელებთან

2019 წლის 21 ნოემბერს დასრულდა სტუდენტთა მხარდაჭრისა და განვითარების სამსახურის ტუტორების საინფორმაციო და გაცნობითი სახის შეხვედრების ციკლი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველკურსელებთან. სტუდენტებს ტუტორებისაგან მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია საუნივერსიტეტო სივრცეში არსებული სერვისების შესახებ.