ვორქშოპი- ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი

მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის, სტუდენტთა კარიერული განვითარების სპეციალისტმა ჩაატარა ვორქშოპი თემაზე: ,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი“.
შეხვედრაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:

• რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის შექმნის პროცესში;
• რას გულისხმობს სწორად შედგენილი რეზიუმე და სამოტივაციო წერილი?
• რას აქცევს დამსაქმებელი ყველაზე დიდ ყურადღებას, როდესაც ჩვენს რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილს განიხილავს;
• რეზიუმეებისა და ავტობიოგრაფიების გავრცელების თანამედროვე პლატფორმები;
• LinkedIn-ის უპირატესობები დამსაქმებელთან კომუნიკაციის პროცესში;
• LinkedIn-ის მექანიზმები დასაქმებს პროცესში;
ვორქშოპი ჩატარდება Microsoft Teams პლატფორმის მეშვეობით. ვორქშოპს ესწრებოდა სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები.