ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი

ATSU-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 29 ნოემბერს ინგლისურ ენაზე გაიმართა ვებინარი თემაზე: ,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი“.
ვებიარმა დიდი დაინტერესება და ჩართულობა გამოიწვია სტუდენტებში.