ეკოლოგიური პრობლემები

აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური 2021 წლის 21 დეკემბერს 12:00 საათზე ჩაატარებს საჯარო ლექციას ინგლისურ ენაზე თემაზე: ეკოლოგიური პრობლემები.

კაცობრიობის გავლენა გარემოზე სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ჩვენი ქმედებებით ჩვენ ვანადგურებთ ჰაბიტატებს და საფრთხეს ვუქმნით მომავალი თაობების სიცოცხლეს. ამ ეტაპზე არ შეიძლება ვუარვყო ის ფაქტი, რომ ჩვენი გარემო იცვლება. ასობით კვლევა ჩატარდა იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს ხდება და ეს გავლენას ახდენს ჩვენს ირგვლივ ცხოვრებაზე.
შეხვედრა ჩატარდება ონლაინ (Microsoft Teams) პლატფორმის მეშვეობით
დასწრება თავისუფალია
დასასწერებად უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია ლინკზე