ვებინარი :,,კარიერის დაგეგმვა“

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური განაგრძობს სტუდენტთა კარიერული განვითარების აქტივობებს, რომლის ფარგლებში პარასკევს 11 მარტს 13:00 საათზე ჩატარდება ვებინარი თემაზე : “კარიერის დაგეგმვა“.

ვებინარს წარმართავს : ანა ტყეშელაშვილი კარიერული განვითარების ტრენერი.

შეხვედრაზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

• შრომითი კარიერის არსი და სახეები;
• შრომითი კარიერის ეტაპები;
• კარიერის დაგეგმვის არსი, ფაქტორები და მნიშვნელობა.
შეხვედრა ჩატარდება ონლაინ (Microsoft Teams) პლატფორმის მეშვეობით.
დასწრება თავისუფალია, სერთიფიკატი არ გაიცემა.
დასასწერებად უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია ლინკზე.