დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს online ტრენინგები

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს კარიერული განვითარების მიზნით სთავაზობს უფასო, სერტიფიცირებულ მოკლევადიან online ტრენინგებს შემდეგი მიმართულებით: 👇

📚 პერსონალური და სოციალური კომპეტენცია (ტრენინგების ხანგრძლივობა: 5 დღე დღეში 3 საათი);
📚 ციფრული უნარ-ჩვევები (ტრენინგების ხანგრძლივობა: 4 კვირა 12 სატრენინგო დღე კვირაში 3 დღე 3 საათი);
📚 სამეწარმეო უნარ-ჩვევები (ტრენინგების ხანგრძლივობა: 4 კვირა 12 სატრენინგო დღე (კვირაში 3 დღე 2 საათი);
📚 მულტილინგვურობის კომპეტენცია - ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა - A1-A2 დონე (ტრენინგების ხანგრძლივობა: 3 თვე 36 სატრენინგო დღე კვირაში 3 დღე 2 საათი).
🔎 დაინტერესების შემთხვევაში დარეგისტრირდით ბმულზე.