2022 წლის 16 თებერვალს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ჩართულობით, აგრარული ფაკულტეტის ტუტორმა შალვა თავბერიძემ ჩაატარა ტრენინგს თემაზე: “ვაზის მოვლა მოყვანის აგროტექნოლოგია“. ტრენინგი ჩატარდა აწსუ-ს აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის თერჯოლის რაიონ სოფ. ზოვრეთში, მეღვინეობა ხარებაში, სადაც სტუდენტები დეტალურად გაეცვნენ ვაზის მოყვანის ძირითად ტექნოლოგიებს.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 11 თებერვალს ჩატარდა ვებინარი თემაზე : “პროფესიული ორიენტაცია და ნეთვორქინგი“.
ვებინარს უძღვებოდა : ანა ტყეშელაშვილი კარიერული განვითარების ტრენერი.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური განაგრძობს სტუდენტთა კარიერული  განვითარების  აქტივობებს,  რომლის ფარგლებში პარასკევს 11 თებერვალს 13:00 საათზე ჩატარდება  ვებინარი თემაზე: “პროფესიული ორიენტაცია და ნეთვორქინგი“.
ვებინარს წარმართავს: ანა ტყეშელაშვილი კარიერული განვითარების ტრენერი.

აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური 2022 წლის 25 თებერვალს 14:00 საათზე ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: მედიაწიგნიერება.

აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა 2021 წლის 21 დეკემბერს ჩაატარა საჯარო ლექცია ინგლისურ ენაზე თემაზე: ეკოლოგიური პრობლემები.
საჯარო ლექციამ მსმენელებში გამოიწვია დიდი დაინტერესება და ჩართულობა.