სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითრების სამსახური, სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერული ხელშეწყობის მიზნით უმასპინძლებს სს „საქართველოს ბანკის“ წარმომადგენლებს. სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს საშუალება გექნებათ გაეცნოთ სს „საქართველოს ბანკში“ მიმდინარე ვაკანსიებს.

2019 წლის 28 მაისს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის, კარიერული განვითარების სერვისმა ჩაატარა ვორქშოპი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. ვორქშოპის მიზანი იყო სტუდენტთა კარიერული განვითარების ხელშეწყობა.
ვორქშოპი ჩატარდა ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ტუტორთა ჯგუფის ინიციატივით.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური აცხადებს არაანაზღაურებად სტაჟირებას ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის. სტაჟირების ფარგლებში,

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური აცხადებს ტოტორთა რეგისტრაციას 2019-2020 სასწავლო წლისათვის. ტუტორთა ფუნქცია-მოვალეობების და საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://atsu.edu.ge/index.php/tutoring-info

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითრების სამსახურის კარიერული განვითარების სერვისის და ტუტორთა ჯგუფის ინიციატივით 2019 წლის 12 აპრილს ჩატარდა ტრენინგი აგრარული გაკულტეტის სტუდენტებისათვის თემაზე: „მცენარეთა დაცვის ინტეგრირებული მეთოდები, პესტიციდები“.