2021 წლის, 7 დეკემბერს, აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით აწსუს სტუდენტებმა - მარიამ ფურცხვანიძე და ლალი ბალავაძე ისაუბრეს ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებლებზე და მის უარყოფით შედეგებზე.

აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის მიერ მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს სტუდენტთა კარიერული განვითარების სპეციალისტმა ჩაატარა ვებინარი თემაზე : ,,წარმატებული გასაუბრების ფორმულა“.

26 ნოემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ჩართულობით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის პროგრამის ტუტორმა ზურაბ კალაძემ უხელმძღვანელა ვანში პირველკურსელთა არქეოლოგიურ ექსპედიციას.
ექსპედიციამ ძალიან დიდი დაინტერესება და ჩარტულობა გამოიწვია სტუდენტებში.

ATSU-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 29 ნოემბერს ინგლისურ ენაზე გაიმართა ვებინარი თემაზე: ,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი“.
ვებიარმა დიდი დაინტერესება და ჩართულობა გამოიწვია სტუდენტებში.

ATSU-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 3 დეკემბერს 16:00 საათზე, გაიმართება ვებინარი თემაზე : ,,წარმატებული გასაუბრების ფორმულა“.