სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 6 ნოემბერს, აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის ჩატარდა ვებინარი თემაზე: ადამიანის უფლებები covid 19-ის პირობებში. ვებინარი წარმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ნუნუკა დანელიამ. ვებინარმა დიდი დაინტერესება და ჩართულობა გამოიწვია მსმენელებში.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 7 ნოემბერს, აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის ჩატარდა ვებინარი თემაზე: ვაქცინაცია და მისი მნიშვნელობა. ვებინარი წარმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ეთო აბზიანიძემ. ვებინარმა დიდი დაინტერესება და ჩართულობა გამოიწვია მსმენელებში.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 2021 წლის 30 ოქტომბერს აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის ჩატარდა ვებინარი თემაზე სხეულის ენაზე და მის მნიშვნელობაზე, რომელმაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია მსმენელებში. ვებინარი წარმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ელენე ფანჩულიძემ.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 2021 წლის 2 ნოემბერს აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის ჩატარდა ვებინარი თემაზე ვებინარი: განათლების ტექნოლოგიური პლატფორმა, როგორც ინოვაციური სწავლების მოდელი, რომელმაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია მსმენელებში. ვებინარი წარმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა შმაგი გელაშვილმა.

ვაქცინაცია ჯანდაცვის სფეროს განუყოფელი ნაწილია. უკანასკნელი ასი წლის განმავლობაში ვაქცინებმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ჩვენი სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ხარისხი.