დამსაქმებელთან გასაუბრებისა, შეიძლება სამუშაოს შეთავაზებით დასრულდეს. შეისწავლე გასაუბრების ტექნიკები და შეხვდი გამსაუბრებელს მომზადებული, რათა შეძლოთ თქვენთვის სასურველ პოზიციაზე დასაქმდეთ.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური განაგრძობს მიმდინარე სემესტრში მასტერკლასების ჩატარებას, მასტერკლასი თემაზე : ,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი“.

სამუშაოს ძიების დაწყებისას თქვენ უნდა იცოდეთ ძირითადი კომპეტენციები და როგორ იყენებენ მათ დამსაქმებლები კონკრეტული როლისთვის თქვენი შესაბამისობის დასადგენად. ძირითადი კომპეტენციები წარმოადგენს იმ უნარ-ჩვევების ნაკრებს, რომლებიც თანამშრომლებს სჭირდებათ თავიანთი სამუშაოს ეფექტურად შესასრულებლად. თქვენი განაცხადის ფარგლებში თქვენ უნდა წარმოაჩინოთ თუ როგორ აკმაყოფილებთ დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრულ თითოეულ ძირითად კომპეტენციას.

პირადი კარიერის დაგეგმვა დაგეხმარებათ მიზნების, ღირებულებების და უნარების განსაზღვრაში. მიუხედავად იმისა, ახლა იწყებთ სამუშაოს ძებნას თუ უკვე დასაქმებული ხართ და პოზიციის გაუმჯობესება გსურთ, კარიერული ზრდის გეგმის ქონა არის ყველაზე საიმედო გზა თქვენი კარიერული წინსვლისათვის.

მნიშვნელოვანია, გქონდეთ პროფესიონალური რეზიუმე, რომელიც ადვილად იკითხება და წარმატებით გამოკვეთს თქვენს უნარებსა და გამოცდილებას, მაგრამ რეზიუმეს შექმნისას დარწმუნდით რომ სწორად ამახვილებთ ყირადღებას თქვენი პროფესიული საქმიანობის შესაბამისად.