აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში British Council-ის მიერ ინიცირებულ პროექტ „შემოქმედებითი ნაპერწკლის“ ფარგლებში ჩართულ ინგლისის პარტნიორი ორგანიზაცია STEAMhouse-ის ტრნეტების მიერ აწსუ-ს სტუდენტებისათვის ინგლისურ ენაზე ჩატარდება ტრენინგი ეფექტიანი გუნდური მუშაობა.

12 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა გამართა საინფორმაციო სახის შეხვედრა უცხოელ სტუდენტებთან. შეხვედრისას სამსახურმა სტუდენტებს გააცნო კარიერული განვითარების ახალი შესაძლებლობები, ასევე აცნობა უნივერსიტეტში მიმდინარე ტრენინგების, სემინარების და ვორქშოპების შესახებ. გააცნო ტუტორთა აქტივობის შესახებ და მოუწოდა აქტივობაში მონაწილეობის შესახებ. სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა მიაწოდა ინფორმაცია უნივერსიტეტში მიმდინარე პროექტების შესახებ და მოუწოდა მონაწილეობისაკენ.

ვეფხისტყაოსანი, ისევე როგორც XII საუკუნის მთელი ქართული საერო ლიტერატურა, თავისებური სინთეზია აღმოსავლური და დასავლური კულტურულ-მსოფლმხედველობითი ტენდენციებისა, განხორციელებული ქართული ნაციონალური ლიტერატურის მრავალსაუკუნოვანი განვითარების ბაზაზე. რა არის აღმოსავლური რუსთველის შემოქმედებაში?

11 ივნისს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ტუტორები: Sumanth Nannaka, Yashvi Amit Bhatia, amrin farouqui, Echezonachukwu Ohalehi, Bhavya krishna Ponnakanti, HENIL GOPALBHAI SHAH, და SYEDA IFSAH IRFAN შეხვდნენ პირველი კურსის სტუდენტებს.

თითოეული ჩვენგანის გარშემო უამრავი ნიჭიერი ადამიანი ცხოვრობს, რომელთა შესახებაც, ბევრმა არაფერი იცის. ადამიანებს, რომელთაც არსებული გარემო პირობების გამო განვითარების შესაძლებლობა არ ჰქონდათ, განსაკუთრებით რეგიონებში ვხვდებით.