საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო 2016

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
მერქნული მასალების ტექნოლოგია
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია

საბაკალავრო 2017

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია

საბაკალავრო 2019-2020

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი
მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია

საბაკალავრო 2020-2021

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია
მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია