აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი მონაწილეობს პროექტში „ჰიდროენერგეტიკის სფეროში პროფესიული პოტენციალის გაძლიერება“. პროექტს ახორციელებს ჩეხეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს პარტნიორობით. პროექტი დაფინანსებულია ჩეხეთის რექსპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ განვითარებადი ქვეყნების სახელმწიფო უნივერსიტეტების პოტენციალის ამაღლების პროგრამის ფარგლებში. პროექტი მიზნად ისახავს პროფესიული პოტენციალის გაძლიერებას ჰიდროენერგეტიკის სფეროში და ჰიდროენერგეტიკის სწავლების მეთოდების გაუმჯობესებას.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ჩატარდა სტუ-ს 100 წლის და იმს ფაკულტეტის 65 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ჰაკათონი IOT ტექნოლოგიებში. ჰაკათონის ორგანიზატორი: ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორი, ბატონი შალვა კვირკველია.

2022 წლის 27 აპრილს, უნივერსიტეტის I კორპუსის 1114 აუდიტორიაში, 14:00 სთ-ზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის "საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები"  დოქტორანტის გურგენ როსნაძის სადისერტაციო ნაშრომის "ორგანულ-მინერალურ მოდიფიკატორებზე მაღალი სიმტკიცის წვრილმარცვლოვანი ბეტონების ცოცვადობისა და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა" საჯარო განხილვა.

2022 წლის 26 აპრილს, უნივერსიტეტის I კორპუსის 1114 აუდიტორიაში, 14:00 სთ.-ზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის "საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები"  დოქტორანტის ელგუჯა მინაძის სადისერტაციო ნაშრომის "ლითონკონსტრუქციების ღეროვანი ელემენტების გაანგარიშება თერმომექანიკური დატვირთვისას" საჯარო განხილვა.

წარმოდგიდენთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ერთ-ერთ პროექტს, რომელმაც გაიმარჯვა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2021 წლის კონკურსში - „ბლანტდრეკადი თხელი სხეულების მიკროპოლარული თეორიების სხვადასხვა ვარიანტების აგება ლეჟანდრეს პოლინომების გამოყენებით და ზოგიერთი ამოცანების რიცხვითი მეთოდებით ამოხსნა“.