აწსუ საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები

ა/წ 7 ივლისს ჩატარდა საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები (საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები).

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.