დოქტორანტ კონსტანტინე ბოლქვაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2021 წლის 29 ივნისს №1114 აუდიტორიაში, 14:00 საათზე შედგება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის "სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა" დოქტორანტ კონსტანტინე ბოლქვაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "საქართველოს შავიზღვისპირა აკვატორიაში მცირე სიმძლავრის პორტების შექმნის პერსპექტივების დასაბუთება და მათი ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრების გამოკვლევა".