აწსუ-ში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები"

2021 წლის 24-25 ივნისს, საინჟინრო-ტექნიკურ ფაკულტეტზე ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები". კონფერენცია დაფინანსებული იყო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო მოხსენებები საქართველოს, დსთ-ს და ლიტვის უნივერსიტეტებიდან და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტებიდან. 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.