აწსუ საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის პირველკურსელ სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი

 ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20 სექტემბერს 12:00სთ-ზე გამართავს საინფორმაციო შეხვედრას საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან. მის: ახალგაზრდობის გამზ.#98 (გარე სივრცე)