წარმატებული თანამშრომლობა ლაქუილას უნივერსიტეტთან

ლაქუილას (იტალიის რესპუბლიკა) უნივერსიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტებს საშუალება აქვთ ერთი წელი ისწავლონ ლაქუილას უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში. სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ხარჯებს სრულად აფინანსებს იტალიის მხარე. გასულ სასწავლო წელს ფაკულტეტის ორმა სტუდენტმა წარმატებით ისარგებლა ამ შესაძლებლობით. 2021-2022 სასწავლო წელს ფაკულტეტმა ერთი სტუდენტი გააგზავნა სასწავლებლად.