აწსუ სტუდენტები ლაგვილას უნივერსიტეტში

ლაგვილას უნივერსიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში 2022-2023 სასწავლო წელს საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის მშენებლობის სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსის ოთხი სტუდენტი: კურდღელია ლუკა, გაბუნია ომარი, გვეტაძე ზურაბი, ვარდანია ლადო გაემგზავრნენ იტალიაში. ეს არის მაგისტრანტების მესამე ნაკადი ლაგვილას უნივერსიტეტში. სტუდენტები ერთი წელი ისწავლიან ლაგვილას უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში. მომდევნო წელს სწავლას გააგრძელებენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის შემდეგ მიიღებენ მაგისტრის დიპლომს, რომელიც აღიარებული იქნება იტალიაში. წარმატებებს ვუსურვებთ ჩვენ სტუდენტებს.