2021 წლის 24-25 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

იხილეთ დანართი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ორგანიზებით, 2020 წლის 27-29 აგვისტოს, ქ.ბათუმში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია.

აწსუ სტუდენტთა XXX სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში 2020 წლის 26 ივნისს ჩატარდა საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის სტუდენტთა ონლაინ კონფერენცია. კონფერენცია მიმდინარეობდა ორ სექციაში თემების შესაბამისად: სექცია 1. ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია.