უნგრეთის ქალაქ დიორის იშტვან სეჩენის უნივერსიტეტის მიწვევით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ტრანსპორტის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტები ბაჩანა მარკელია და ირაკლი კოჩაძე 2019 წლის 19-22 მარტს საგრანტო პროექტის დაფინანსებით იმყოფებოდნენ საერთაშორისო კონფერენციაზე “Transport Scieuces Győr 2019”.
კონფერენციის მონაწილეთა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია დოქტორანტების მოხსენებამ „შავი ზღვის გოგირდწყალბადოვანი ფენიდან წყალბადის მიღების და სატრანსპორტო შიგაწვის ძრავებში საწვავად მისი შემდგომი გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესის კვლევის შესახებ“.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი აცხადებს მსმენელთა მიღებას ტრენინგ კურსებზე:
 მწვანე მშენებლობის პრინციპები და თავისებურებები
 HVAC ენერგოეფექტური სისტემები
 საიზოლაციო მასალები და მათი გამოყენება მწვანე მშენებლობაში
ტრენინგ კურსების სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს:
 ყველა საფეხურის ტექნიკური და ეკონომიკური განათლების მქონე სპეციალისტები,
 პროფესიული განათლების მქონე პირები.
ტრენინგ კურსის მიზანი და ამოცანები:
• პროექტირების ეტაპზე მწვანე მშენებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას;
• შენობების ძირითადი ენერგო დაზოგვით ღონისძიებებს;
• ჰაერნაკადების რეგულირება-მართვას;
• კონკრეტული დანიშნულების სავენტილაციო სისტემის ტიპის შერჩევას;
• ბუნებრივი ვენტილაციის მოწყობის ხერხებს;
• იძულებითი ენერგოეფექტური გამნიავებლების შექმნასა და მოწყობას;
• მწვანე მშენებლობაში გამოყენებული იზოლაციის სისტემებს;
• სეზონური თბოიზოლაციის სისტემებს;
• შენობათა თერმო და თბოსაიზოლაციო მასალებს.
ტრენინგ-კურსები ხორციელდება პროექტის „მწვანე მშენებლობას-ახალი პროფესიული კადრები“ ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ (ISWD) მიერ. პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის“ დაფინანსებულია აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული კომპაქტის ფარგლებში.
კურსები ჩატარდება 2018 წლის 6-7-8 დეკემბერს, 12 სთ, აწსუ ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტში (ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზირი N98).
ტრენინგზე დასწრების მსურველები გადადით ლინკზე და შეავსეთ ანკეტა.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი არასამთავრობო ორგანიზაცია "სტუდენტები ენერგოეფექტიანობისათვის" პარტნიორობით იწვევს13-16 წლის მოზარდებს პროფესიული ორიენტაციის საზაფხულო ბანაკში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 13-15 ივლისს.

mwvane msheneblobaაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტმა დაიწყო პროექტის „მწვანე მშენებლობას საქართველოში - ახალი პროფესიული კადრები“ განხორციელება.