აწსუ-ს კლიმატის მენეჯმენტის საკონსულტაციო ცენტრი შეიქმნა Erasmus + KA2 პროექტის "საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, მენეჯერული და სამრეწველო კომპონენტების სინერგია კლიმატის მართვისა და კლიმატის ცვლილების პრევენციის მიზნით" / CLIMAN (პროექტის კოდი: 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP), პროექტის განხორციელების ვადები: 15.11.2020-14.11.2023.
კლიმატის მენეჯმენტის საკონსულტაციო ცენტრი გააგრძელებს მუშაობას CLIMAN პროექტის დასრულების შემდეგ.

სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომების საერთაშორისო კონკურსი „შავი ზღვის მეცნიერება 2022“ - International Competition of Student Scientific Works “Black Sea Science 2022” ჩატარდა ოდესის ეროვნულ ტექნოლოგიეუ უნივერსიტეტში (უკრაინა).

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 30-წლიანი გამოცდილება გააჩნია. 2022 წელს აკრედიტაცია გაიარა ამ მიმართულების სამაგისტრო პროგრამამ, რომელიც შემუშავდა Erasmus+ პროექტის “საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, მენეჯმენტის და კლიმატის მართვის სამრეწველო კომპონენტები და კლიმატის ცვლილების პრევენცია - CLIMAN” მხარდაჭერით. პროექტში ხორციელდება უკრაინისა და საქართველოს უნივერსიტეტებში და მასში მონაწილეობენ ევროპული უნივერიტეტები (გერმანია, ლიეტუვა, ლატვია). პროექტის ფარგლებში, აწსუ-ს მიერ აღებული ვალდებულებების შესაბამისად, შემუშავდა სასწავლო მოდული „კლიმატის მენეჯმენტი“, რომელმაც გაიარა ევროპული უნივერსიტეტების ექსპერტთა შეფასება სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით და შეფასდა უმაღლესი შეფასებით. მოდული „კლიმატის მენეჯმენტი“ სავალდებულო მოდულის სახითაა ჩართული ახლადაკრედიტებულ გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამაში.

პროექტი „ნარჩენების ხანძრების პრევენცია და მითიგაცია“ - Prevention and Mitigation of Waste Fires (PreMiWaFi) წარმოადგენს საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფის პროექტს.
პროექტის მენეჯერი: მუჰამედ ასიმ იბრაჰიმი (ლინეუსის უნივერსიტეტი, შვედეთი)
პროექტის განმახორციელებელი გუნდი: მაიტ კრიპსალუ, ესტონეთის სიცოცხლის მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, ესტონეთი; ციცინო თურქაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო; კატარზინა გრზესიკი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, პოლონეთი; რუტა ბენდერე და დაჩე არინა, ლატვიის ნარჩენების მართვის ასოციაცია; გინტარას დენაფასი, კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ლიეტუვა.

2022 წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩაერთო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში, რომელიც მიეძღვნა იმერეთში სამეწარმეო აღმოჩენის პროცესის (EDP) ინიცირებას. ინიცირება მიზნად ისახავს ჭკვიანი სპეციალიზაციისა და მისი საკვანძო კომპონენტის - სამეწარმეო აღმოჩენის პროცესის შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და ასევე, ხარისხობრივი ანალიზის საფუძველზე მიღებული ძირითადი მიგნებების წარმოდგენას, რომლებიც ეფუძნება არსებულ ეკონომიკურ და საინოვაციო მონაცემებსა და მათთან დაკავშირებულ შემდგომ გეგმებს.