მიმდინარე წლის 23 ივნისს დაგეგმილია საინჟინრო–ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე, „დიზაინისა და ტექნოლოგიის“ დეპარტამენტში განხორციელებად Minor პროგრამის სტუდენტების ნამუშევრების გამოფენა ქუთაისის ეროვნულ მუზეუმში. 

2020 წლის 11 დეკემბერს საინჟინრო–ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე, „ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების“ დეპარტამენტში სტუდენტური კონფერენცია ონ-ლაინ ფორმატით ჩატარდა.

2020 წლის 20-21 თებერვალს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული გრანტის “ჯანსაღი საკვების წარმოებისა და შენახვის ტექნოლოგიების შემუშავება ბოცვრის ხორცის გამოყენებით“ ფარგლებში, ჩატარდა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ``საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები”.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.