აწსუ საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პირველკურსელ სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20 სექტემბერს აწსუ VII კორპუსში გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.