28 სექტემბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო ბათუმის სამეცნიერო პიკნიკში. ღონისძიება, რომელიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართა, მიზნად ისახავდა სკოლის მოსწავლეებსა და სტუდენტებში სამეცნიერო კვლევების და ინოვაციების პოპულარიზაციას.

28 სექტემბერს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სამეცნიერო პიკნიკს უმასპინძლა.

25 სექტემბერი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მრავალმხრივ საინტერესო ღონისძიებებით დატვირთული იყო, რომლებშიც აქტიურად იყო ჩართული ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

„დიზაინისა და ტექნოლოგიის“ დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო აწსუ-ში განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ეგიდით ორგანიზებულ სამეცნიერო პიკნიკში, სადაც წარმოდგენილი იყო დეპარტამენტის თანამშრომელთა და სტუდენტთა მიერ შესრულებული:
 ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის კოლექციები, როგორც ეროვნული მოტივებით, ასევე კოლექციები სხვადასხვა სტილისტურ თემებზე;
 სველი თელვის ტექნიკით დამზადებული მხატვრული პანოები და აქსესუარები;
 ბატიკის სხვადასხვა ტექნიკით შესრულებული მხატვრული პანოები და აქსესუარები.
ჩატარებული იქნა მასტერკლასები სხვადასხვა ტექნიკის ქარგვაში.

2018 წლის 24-25 სექტემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა შვედეთის ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტების: „ცოდნის მიმოცვლა ინტერ-ბალტიის პარტნიორობის სფეროში მომავალი რეგიონალური ციკლური ეკონომიკის თანამშრომლობისათვის - PECEC“ და „ბალტიის ზღვის ქვეყნების უნივერსიტეტის ქსელის გაძლიერება ლანდშაფტების მდგრადობასა და ნარჩენების მართვაში-LASUWAMA“ ვორქშოფები. პროექტებში ჩართულია ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, პროფესორ ციცინო თურქაძის ხელმძღვანელობით. პროექტები ითვალისწინებს გარემოსდაცვითი მიმართულების სასწავლო რესურსების შექმნას და განვითარებას ბალტიის ზღვის ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით.