საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20 სექტემბერს აწსუ VII კორპუსში გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.

მიმდინარე წლის 23 ივნისს დაგეგმილია საინჟინრო–ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე, „დიზაინისა და ტექნოლოგიის“ დეპარტამენტში განხორციელებად Minor პროგრამის სტუდენტების ნამუშევრების გამოფენა ქუთაისის ეროვნულ მუზეუმში. 

2020 წლის 11 დეკემბერს საინჟინრო–ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე, „ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების“ დეპარტამენტში სტუდენტური კონფერენცია ონ-ლაინ ფორმატით ჩატარდა.