დამტკიცდეს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის No 01 - 0 5 / 572 9.09. 2016 წ. ბრძანებით 201 6 წლის 2 7 სექტემბერს დანიშნულ სპეციალობის გამოცდ ის და საბოლოო შედეგები 01/05-672

-ის მიერ 1170 ჩამოტვირთვები

ფაილის ზომა: 122.32 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 4632 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 1170 ჯერ