დადგენილება №28 (11/12) სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის დარგობრივი კურსების ერთი კრედიტისათვის განკუთვნილი საკონტაქტო საათების განსაზღვრის შესახებ

-ის მიერ 335 ჩამოტვირთვები

დადგენილება №28 (11/12) სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის დარგობრივი კურსების ერთი კრედიტისათვის განკუთვნილი საკონტაქტო საათების განსაზღვრის შესახებ
ფაილის ზომა: 71.8 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 3850 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 335 ჯერ