არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის #235, §15/04, 20.12.2012 ბრძანებით, რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები #235

-ის მიერ 390 ჩამოტვირთვები

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის #235, §15/04, 20.12.2012 ბრძანებით, რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები #235
ფაილის ზომა: 142.61 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 4312 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 390 ჯერ