აკა­კი წე­რე­თლის სა­ხე­ლმწი­ფო უნი­ვე­რსი­ტე­ტის აკა­დე­მიუ­რი პე­რსო­ნა­ლის წა­რმო­მა­დგე­ნე­ლთა ფაკულტეტის საბჭოში არჩევნების ჩატარების თარიღისა და ადგილის, კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და კანდიდატების მიერ წარმოსადგენ დოკუმენტის ნუსხის დამტკიცების

-ის მიერ 303 ჩამოტვირთვები

აკა­კი წე­რე­თლის სა­ხე­ლმწი­ფო უნი­ვე­რსი­ტე­ტის აკა­დე­მიუ­რი პე­რსო­ნა­ლის წა­რმო­მა­დგე­ნე­ლთა ფაკულტეტის საბჭოში არჩევნების ჩატარების თარიღისა და ადგილის, კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და კანდიდატების მიერ წარმოსადგენ დოკუმენტის ნუსხის დამტკიცების
ფაილის ზომა: 1.08 MB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 3436 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 303 ჯერ