№01-04/87 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ

-ის მიერ 252 ჩამოტვირთვები

№01-04/87 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ
ფაილის ზომა: 639.65 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 1722 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 252 ჯერ