რექტორის მოადგილე

 

შალვა კირთაძე

პერსონალური მონაცემები

დაბადების თარიღი: 29 აპრილი 1968 წელი

დაბადების ადგილი: ქ. ქუთაისი
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 231) 44495; 577 131515

Email:  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.@atsu.edu.ge

 
განათლება
2002-2005
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა;
2001-2005
ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი. ეკონომიკის ფაკულტეტი
1986-1993
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი
1975-1985
ქ. ქუთაისის № 29 საშუალო სკოლა
   

უცხო ენის/ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა,რუსული ენა

სამეცნიერო ხარისხი:

მათემატიკის დოქტორი;
  სამუშაო გამოცდილება
15.09.2010 - დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე
1999-2010 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის დირექტორი
01.09.07 - 09.2010 ქუთაისის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი;
2002 წლიდან - დღემდე
წსუ ეკონომიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი
2001 წლიდან - დღემდე
ქუთაისის სამართლის და ეკონომიკის უნივერსიტეტის მასწავლებელი
1995-1997 საერო ინსტიტუტ ,,გელათი”-ს მოსამზადებელი ფაკულტეტის დეკანი
  პუბლიკაციები
2009 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი ,,წიგნი.(612გვ A4) მათემატიკური ცნობარი
2006 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემლობა “ნ. მუსხელიშვილის ადრეული უცნობი ნაშრომები მათემატიკურ და თეორიულ ფიზიკაში” წიგნი (312 გვ. )ქუთაისი
2005 ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა ქუთაისი, შ.კირთაძე, თ.ეფრემიძე “ნიკო მუსხელიშვილის ადრეული უცნობი ნაშრომები მათემატიკური და თეორიული ფიზიკიდან”,წიგნი(6გვ)
2005 ,,საზღვრითი სიდიდეების მეტაფიზიკა ბუნებასა და საზოგადოებაში”,ქსუ შრომები ტ.IV(38)
2005 სოციალურ და ეკონომიურ მეცნიერებათა სერია,,,კრიტიკული ანალიზი”ქსუ შრომები ტ.IV(38)
2003 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია. ,,გარეშე ელექტრულ ველში მოძრავი სავალენტო ელენქტრონისათვის ჰამილტონ-იაკობის განტოლების ინტეგრების მუსხელიშვილისეული მეთოდის შესახებ.ქსუ შრომები ტ. III (37)