ბიოლოგიის დეპარტამენტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი 2005 წლიდან ბოტანიკა-ეკოლოგიის, ზოოლოგიის, ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგიის, ზოგადი ბიოლოგიის კათედრების სამართალმემკვიდრეა. ბოტანიკა-ზოოლოგიის, ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრები არსებობდნენ 1933 წლიდან დღიდან ინსტიტუტის დაარსებისა (შემდგომში უნივერსიტეტი). ბიიოლოგიის დეპარტამენტი ემსახურება ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის - ბიოლოგიის, ეკოლოგიის, ბიომეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამებს; ბიოლოგიისა და ბიომეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამებს; ნეირომეცნიერებების სადოქტორო პროგრამას; მედიცინის ფაკულტეტის სამკურნალო, სტომატოლოგიურ და ფარმაციის სპეციალობებს. დეპაერტამენტში სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობას წარმართავენ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი თეიმურაზ ნანეიშვილი, პროფესორი რენიკო საკანდელიძე, 17 ასოცირებული პროფესორი. კათედრის დაქვემდებარებაშია მრავალი კაბინეტ-ლაბორატორია, ჰერბარიუმი; ფუნქციონირებს დეპარტამენტთან არსებული სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება. კათედრებს ხელმძღვანელობდენ დოცენტები: გიორგი კოკოჩაშვილი, ნინო მანგალაძე, რუსუდან თუთბერიძე, პროფესორი ა. გოცირიძე. ზოგადი ბიოლოგიის კათედრას 1996 წლიდან, ხოლო 2005 წლიდან ბიოლოგიის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს ასოცირებული პროფესორი შოთა ჯინჯოლია.

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 რენიკო საკანდელიძე პროფესორი
2 შოთა ჯინჯოლია ასოცირებული პროფესორი
3 ემზარი გორდაძე ასოცირებული პროფესორი
4 ცირა ჟორჟოლიანი ასოცირებული პროფესორი
5 ნანა კილაძე ასოცირებული პროფესორი
6 მაია გაბუნია ასოცირებული პროფესორი
7 ნინო მარგველაშვილი ასოცირებული პროფესორი
8 ნინო მანგალაძე ასოცირებული პროფესორი
9 ნინო ძოწენიძე ასოცირებული პროფესორი
10 ნატალია მანდარია ასოცირებული პროფესორი
11 თეიმურაზ ლომსიანიძე ასოცირებული პროფესორი
12 მანონი გაბელაშვილი ასოცირებული პროფესორი
13 ნანა ჯულაყიძე ასოცირებული პროფესორი
14 ერეკლე ჯულაყიძე ასოცირებული პროფესორი
15 ქეთევან ჩიქვინიძე ასოცირებული პროფესორი
16 ნათია ღაჭავა ასოცირებული პროფესორი
17 ხათუნა კუპრაშვილი ასოცირებული პროფესორი
18 ნატო ჩხარიშვილი ასოცირებული პროფესორი
19 მაკა ხეცურიანი ასოცირებული პროფესორი
20 მაია გაბრიჭიძე ასოცირებული პროფესორი
21 მზია ბაქრაძე-გურული ასოცირებული პროფესორი