სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სერვისები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების მოთხოვნილებაზე მორგებული სერვისების ერთ-ერთი მიმწოდებელი სტრუქტურა არის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სერვისების სამსახური, რომელიც TEMPUS-ის პროექტის ფარგლებში 2014 წელს შეიქმნა. ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიზანი არის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კონსულტირება და მხარდაჭერა. სტუდენტს სასურველი სერვისის ან/და ინფორმაციის მისაღებად შეუძლია მოგვმართოს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სერვისების სამსახურში ან 24 საათიან რეჟიმში კორპორაციული ელ. ფოსტის მეშვეობით მოგვწეროთ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. და მოითხოვოთ შესაბამისი სერვისის მიღება ან გააკეთოთ განაცხადი, აგრეთვე შესაძლებელია დასვათ სასურველი შეკითხვა, რაზეც პასუხს მიიღებთ ერთ სამუშაო დღეში.
აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური საქმიანობს შემდეგი მიმართულებებით:
1.    სტუდენტთა განცხადებების ელექრონული მოძრაობის ორგანიზება
2.    სტუდენტთა კარიერული განვითარების ხელშეწყობა
3.    სტუდენტთა ომბუცმენი
4.    სტუდენტთა ფსიქოთერაპევტი
5.    სტუდენტთა ტუტორინგი
6.    აწსუ-ს კურსდამთავრებულთა ქსელი